Tivolisvennerherognu

Tivoli Her & Nu

Fatamorgana.

Tivoli har præsenteret havens nyeste forlystelse, der åbnede den 28. april 2016:

"Vores nye forlystelse Fatamorgana bliver placeret, hvor forlystelsen Dragen lå før. Den nye forlystelse bliver et nyt element i Tivolis og Københavns skyline med en totalhøjde på 45 meter, der lyser op på nattehimmelen. Tårnet på 45 meter er omdrejningspunktet for forlystelsen. ...

Fatamorgana bliver den første forlystelse i Danmark, der indeholder 3-i-1. I bunden af forlystelsen er der mini-radiobiler for børn fra 5 år. … På næste etage af forlystelsen vil der blive etableret en kombiforlystelse, der involverer både en vild og en lidt mindre vild oplevelse.  ... Forlystelsen er gulvløs, så der bliver plads til hvin og mavesus for selv den mest forhærdede fart-fan. ..." 

Tivoli gik i pressen med forlystelsen før, der var søgt om byggetilladelse. Selvom forlystelsen ændrer Københavns skyline og giver plads til høje hvin, påbegyndtes byggeriet uden høring af hverken Indre By Lokaludvalg eller Tivolis naboer. Byggeriet har i en periode været standset p.g.a. manglende miljøgodkendelse.

Efter at forlystelsen stort set var færdig, blev projektet sendt i høring hos Tivolis naboer.

Læs Høringssvar fra Tivolis Naboer.

Læs Høringssvar fra Lokaludvalget.

Tivolis Venner mener, at processen i forbindelse med etableringen af "Fatamorgana" er stærkt kritisabel og understreger behovet for at få lavet en lokalplan for hele Tivoli.

Tivolihjørnet.

Tivoli er godt i gang med opførelsen af det endelige projekt for Tivolihjørnet. Der er tale om stort set det samme byggeri, som det forslag Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015 sendte i høring.

Københavns Kommune har således godkendt projektet stort set uden at tage hensyn til Tivolis Venners indsigelser.

For at give plads til det nye projekt er nedrivning af de eksisterende bygninger allerede sket, og et hyggeligt hjørne af den gamle have er nu under total forandring.

I vores høringssvar kritiserede vi:

  • at Forslaget ikke tog hensyn til Hovedindgangens volumen. Den 14. April 2009 skrev Tivoli i sit høringssvar til lokalplanen for DI's kommende Industriens Hus: " I Tivoli opleves træernes skala som det bærende motiv, og langt de fleste bygninger indordner sig under at være i en park med maksimale facadehøjder på 10-12 m." - Dette synspunkt er Tivolis Venner enige i!
  • at Forslaget ikke tog hensyn til Hovedindgangens materialevalg. Den 14. April 2009 skrev Tivoli i sit høringssvar om DI's kommende glasfacade: " Der er tale om en visuel forurening, der knytter sig til de nye, moderne glasfacader, og som selv med den eksisterende bygningsvolumen ville udgøre et stort problem." - Dette synspunkt er Tivolis Venner også enige i!
  • at Forslagets anvendelse er i strid med Tivolis formål jfr. skødets § 8, som er citeret i afsnittet "Tivolis Udvikling".

Læs Høringssvaret fra Tivolis Venner af 8. juni 2015.

Tivolis Venner mener,

at de synspunkter, som Tivoli selv havde i forhold til ombygningen af Industriens Hus, skulle være fastholdt i forhold til udseendet af Tivolihjørnet.

at Københavns Kommune burde have håndhævet den bestemmelse i skødet, som fastlægger, hvad grunden må anvendes til.

Tivolihuset.

Tivoli har planer om at bygge en musik- og balletskole oven på koncertsalen - ud mod Tietgensgade.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en startredegørelse for projektet. Startredegørelsen blev i første omgang afvist af Teknik- og Miljøudvalget. Tivoli har derefter tilrettet projektet svarende til Teknik- og Miljøudvalgets ønsker.

Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i foråret 2016 gået i dialog med Tivoli om det reviderede projekt til brug for lokalplanen.

Selvom der endnu ikke forelå et gennemarbejdet projekt, har Tivoli i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen samt Indre By Lokaludvalg gennemført et Borgermøde den 20. april 2016. Ved mødet fremkom mange relevante kommentarer, som ventes at påvirke det videre arbejde med projektet.  

En politisk behandling af projektet forventes i foråret 2017.

Læs Referat af Borgermødet den 20. april 2016.

Tivolis Venner mener, at projektet generelt er for højt, men at det vigtigste er, at den høje del af projektet ikke er synlig, når man står på Plænen og ser mod Koncertsalen.

 

 

 

Email

TIVOLIS VENNER - 2018